برنامه هم آینده

برنامه هم آینده

برنامه هم‌آینده یکی از برنامه‌های چهارگانه در برنامه ملی آینده‌نگاری محسوب می‌شود. در این برنامه تلاش خواهد شد  با تبادل دیدگاه‌ها و نظرات در میان متخصصان حوزه‌های مختلف به یک آگاهی و درک کلی و جامع نسبت به مباحث آینده جهت ساخت آینده مشترک دست یابیم. مخاطبان اصلی این برنامه متخصصان حوزه‌های مختلف شامل خبرگان دانشگاهی و پژوهشگران، خبرگان صنعتی و فعالان اقتصادی و خبرگان سیاست‌گذار است. مهم‌ترین اهداف این برنامه عبارتند از:

1)       ایجاد ادراک و آشنایی با مهم‌ترین تغییرات آینده از تحولات سایر حوزه‌های تخصصی

2)       اجماع‌سازی و ایجاد هم‌گرایی میان جامعه متخصصان و خبرگان در خصوص آینده‌های بدیل و چشم‌انداز آینده

3)        تبیین اهمیت و ضرورت نگاه‌های آینده‌نگر در برنامه‌ریزی فردی، سازمانی و ملی

4)       توسعة گفتگو میان جامعة خبرگان کشور در خصوص به‌اشتراک‌گذاری فهم خود از آینده و تحولات آن و شناخت واگرایی‌ها در زمینة شناخت آینده.