فراروندها

امروزه، فراروندها به یک موضوع راهبردی مهم برای دولت‌ها و سازمان‌های مختلف تبدیل شده است. این بازیگران با شناسایی فراروندها و تاثیرات آینده آن‌ها، سعی در بهره‌گیری به هنگام از تغییرات و دگرگونی‌ها دارند. با استفاده از دانش بدست آمده از مطالعه فراروندها، دولت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند فرصت‌ها و تهدیدات آینده را شناسایی کرده و در علم و فناوری‌های خاص، بازار، محصول و یا مشتریان خاصی سرمایه‌گذاری کنند. فراروندها در دریای پرتلاطم تغییرات امروزی، نقش فانوس دریایی را بازی می‌کنند.

دبیرخانه برنامه ملی آینده‌نگاری، با هدف کمک به فعالان حوزه‌های تخصصی کسب‌وکار و خبرگان دانشگاهی برای ایجاد ادراک از تحولات کلان و اساسی در حوزه‌های مختلف و همچنین فرهنگ‌سازی و ترویج نگاه بلندمدت به راهبردها و سیاست‌های کلان ملی، پروژه‌ای تحت عنوان "فراروندها" تعریف نموده و اجرایی کرده‌است. در این راستا گزارش‌هایی در زمینه مهم‌ترین فراروندهای جهانی و معرفی مطالعات داخلی و خارجی در زمینه فراروندها تهیه و انتشار می‌یابد.

دبیرخانه همچنین تلاش دارد تا با توجه به گذشت زمان و با تکیه بر تشکیل نشست‌های تخصصی در خصوص موضوعات مربوط به "فراروندها" بتواند در رهگذر ارزیابی‌های خبرگان و متخصصان آن موضوع، زمینة لازم برای کمک به درک تحولات آینده و ترویج نگاه بلندمت را فراهم آورد.

        

                      مروری بر مطالعات فراروندها                                        فراروندهای جهانی- نیروهای پیشران شکل‌دهنده                     فراروندهای جهانی- تغییرات اجتماعی و جمعیتی                  فراروندهای جهانی- تحول در قدرت‌های اقتصادی