تجربیات جهانی

دبيرخانه برنامه ملی آینده‌نگاری، در مرحله پیش آینده‌نگاری اقدام به انتشار سلسله گزارش‌هایی با عنوان "معرفی برنامه‌های آینده‌نگاری کشورها" مي‌نمايد كه در هر يك از آن‌ها، به آينده‌نگاري در يك كشور اشاره مي‌شود. در این گزارش‌ها، تلاش بر آن است تا تشابه‌ها و تفاوت‌های موجود میان برنامه‌هاي آينده‌نگاري ملي مختلف شناخته شود. شناسایی این تشابه‌ها و تفاوت‌ها می‌تواند نقطة شروع طراحی برنامه ملی آینده‌نگاری باشد.

مروری بر آینده‌نگاری انگلستان

مروری بر آینده‌نگاری ژاپن

مروری بر آینده‌نگاری آلمان

مروری بر آینده‌نگاری کره‌جنوبی

مروری بر آینده‌نگاری چک

مروری بر آینده‌نگاری آمریکا