جشنواره کتاب آینده

دبیرخانه برنامه ملی آینده‌نگاری در راستای دستیابی به دو هدف تغییر مدل ذهنی افراد و تقویت هوشمندی فناوری و کسب‌وکار اقدام به برگزاری جشنواره کتاب آینده نموده است که برگزاری این جشنواره می‌تواند تاثیر مثبتی بر روند فعالیت‌های آینده‌نگاری داشته باشد زیرا از یک‌سو با برپایی جلسات تحلیلی زمینه جلب نگاه مخاطبین فراهم خواهد شد و از سویی دیگر کتب منتخب می‌توانند منبع مهمی برای سمت‌وسو دادن به کسب‌وکارهای این زمینه باشند.

دبیرخانه به منظور برگزاری این جشنواره، پس از ارزیابی کتاب‌های منتشر شده با موضوع آینده اقدام به معرفی کتب برتر در این زمینه خواهد نمود. این کتب در جلسات تخصصی مورد تحلیل و نقد متخصصان قرار می‌گیرند و بعد از آن با مشارکت مخاطبین کتاب برتر انتخاب خواهد شد. هم‌‌اکنون دبیرخانه در حال انجام برنامه‌‌ریزی جهت برپایی این جشنواره است.