مسابقه تصویر آینده

دبیرخانه برنامه ملی آینده‌نگاری در راستای انجام مسئولیت خود در زمینه جلب توجه عموم جامعه و رشد تفکر آینده‌نگر اقدام به برگزاری مسابقه "تصویر آینده" می‌نماید. از آنجایی که امروزه فراروندها به یک موضوع راهبردی مهم تبدیل شده‌اند، دبیرخانه مطالعات وسیعی در این زمینه انجام داده است. بر این اساس، موضوع اصلی مسابقه "تصویر آینده" بر مبنای فراروندهای شناسایی شده، خواهد بود. این دبیرخانه از عموم افراد جامعه، متخصصین، پژوهشگران و فعالان کسب‌وکار دعوت به عمل می‌آورد تا با شرکت در این مسابقه نقش به سزایی در پیشبرد برنامه ملی آینده‌نگاری ایفا نمایند.

شرایط و راهنمای شرکت در مسابقه